Prima pagina | Contact | Ajutor

Sunteti aici : Prima pagina
Conectare :

Nu aveti cont ? Creati unul !


♦ Loto 5 din 40
♦ Loto 5/40 - Regulament

Ce este LOTO 5/40?

Este un joc de tip LOTO, adicã un “joc cu numere”, asa cum sunt multe în toatã lumea. La noi în tarã sunt binecunoscute jocurile de tip LOTO care functioneazã în momentul de fatã: LOTO SPECIAL 6/49 si JOKER. La acest joc, participantii trebuie sã joace 5 (sau mai multe) numere cuprinse între 1 si 40, iar pentru a câstiga trebuie sã “ghiceascã” 5 sau 4 numere dintre cele 6 extrase la tragerea numerelor câstigãtoare.
LOTO 5/40 se joacã numai la cota de participare de 100 %.
Categoriile de câstiguri la LOTO 5/40 sunt urmãtoarele:
Categoria 1: 5 numere din primele 5 extrase;
Categoria 2: 5 numere din toate cele 6 numere extrase;
Categoria 3: 4 numere din toate cele 6 numere extrase.
Atunci când la o categorie nu existã nici o variantã câstigãtoare, fondul de câstiguri al categoriei se adaugã la fondul de câstiguri al aceleiasi categorii de la jocul urmãtor. Aceastã sumã este numitã în mod obisnuit REPORT si conduce - evident - la câstiguri mari pentru categoria respectivã!
De retinut cã o variantã simplã la LOTO 5/40 are 5 numere, alese din intervalul 1 - 40.

Descrierea biletului LOTO 5/40

Biletul jocului LOTO 5/40 este asemãnãtor celorlalte bilete folosite în loteria automatizatã din tara noastrã. Participantii care joacã în mod obisnuit unul sau mai multe sisteme LOTO automatizate vor putea juca LOTO 5/40 fãrã prea multe explicatii suplimentare. Pentru ceilalti, prezentãm o scurtã descriere a acestui bilet. Biletul LOTO 5/40 (fig. 1) care se joacã pe terminalul off-line este format din trei pãrti, dintre care una - cea din stânga - este partea pe care participantul marcheazã numerele alese pentru joc si, eventual, optiuni asupra jocului. Celelalte douã pãrti sunt albe pe un bilet nejucat si sunt despãrtite printr-o bandã hasuratã.
Pe fiecare din aceste douã pãrti sunt imprimate - în momentul validãrii biletului - aceleasi informatii: numerele jucate, pretul total de platã etc.
Biletele folosite la terminalele on-line nu au banda hasuratã iar imprimarea numerelor jucate si a optiunilor de joc se face pe suprafata albã din partea dreaptã a biletului.
Partea biletului pe care participantul marcheazã numerele alese si optiunile de joc (scheme reduse, variante combinate compuse) este preimprimatã în culoare rosie si se compune din douã câmpuri, cu urmãtoarele destinatii:
- câmpul 1: în care se marcheazã numerele jucate;
- câmpul 2: în care se marcheazã schemele reduse si variantele combinate compuse
Fiecare din aceste douã câmpuri este împãrtit în 4 zone, notate pe bilet cu A, B, C si D.
În fiecare din cele 4 zone ale câmpului 1 sunt preimprimate în culoare rosie cele 40 de numere posibile de jucat, de la 1 la 40.
Câmpul 2 este format din douã coloane; în prima coloanã sunt preimprimate
- pentru fiecare zonã - numerele 1, 2, 3, 4, iar în a doua coloanã sunt preimprimate - de asemenea pentru fiecare zonã - numerele 5, 6, 7, 8.
Aceste douã coloane sunt utilizate de participanti atunci când vor sã joace sisteme reduse, adicã scheme reduse sau variante combinate compuse. Vom
vedea putin mai departe cum sunt utilizate exact cele douã coloane ale câmpului 2.

Cum se face marcarea biletului pentru joc


Marcarea biletului LOTO 5/40 pentru participarea la o tragere constã în însemnarea numerelor alese în câmpul 1 si - când este vorba de sisteme reduse - a
unor cifre în câmpul 2.
Aceastã însemnare se face cu stiloul sau pixul cu pastã, de culoare albastrã sau neagrã. În nici un caz nu este permisã marcarea cu cernealã sau pix de culoare rosie sau alte culori care nu pot fi citite (corect) de terminalul prin care se introduc biletele. De retinut cã numerele sunt preimprimate pe bilet în culoare rosie, deci marcarea în rosu nu poate fi sesizatã de cititorul optic al terminalului.
Marcarea se face fie cu ajutorul unor cruciulite (x sau +), fie cu ajutorul unor linii groase , fie prin cerculete total umplute. Marcarea trebuie fãcutã astfel încât cãsuta sã fie cât mai umplutã, fãrã sã fie depãsit conturul ei.
Grosimea minimã a liniilor cu care se fac marcajele este evidentiatã pe biletul LOTO 5/40 prin linia neagrã de deasupra câmpurilor 1 si 2 ale zonei A. Atunci când completati un bilet LOTO 5/40, este indicat ca el sã fie asezat pe o suprafatã tare, astfel încât pe spatele sãu sã nu iasã în evidentã marcajele fãcute.
Când un participant joacã mai multe bilete, niciodatã nu trebuie sã le completeze tinându-le unul peste celelalte; ele trebuie completate unul câte unul,
asezate, asa cum am spus, pe o suprafatã tare. Participantii trebuie sã aibã în vedere sã foloseascã pentru joc bilete perfect netede, care sã nu fie pãtate, îndoite etc., deoarece fie cã terminalul nu le primeste, fie cã pot apãrea erori de citire ale marcajelor fãcute.
Dupã marcare, biletul este preluat de gestionarul din agentie si introdus în terminal pentru validare, tipãrire si memorare.

Tipuri de variante care se pot juca

Pe biletele LOTO 5/40 se pot juca urmãtoarele tipuri de variante:
- variante simple;
- variante combinate;
- scheme reduse predefinite;
- variante combinate compuse;
- combinatii CAP DE POD.
Ultimele trei tipuri de variante (scheme reduse predefinite, variante combinate compuse si combinatiile CAP DE POD) reprezintã sisteme reduse de joc.
În continuare se prezintã ce este fiecare tip de variantã, cum sunt acestea jucate de cãtre participanti si care sunt câstigurile posibile.

Variante simple

Varianta simplã reprezintã formatia etalon a fiecãrui joc de tip LOTO, constituind modalitatea de participare cea mai simplã.
În cazul jocului LOTO 5/40, varianta simplã este formatã din 5 numere diferite alese dintre cele 40 ale câmpului de numere ale jocului.
Pe biletul LOTO 5/40, o variantã simplã poate fi jucatã în oricare din cele patru zone A, B, C, D ale câmpului 1, prin marcarea cu pixul cu pastã sau cu stiloul,
a celor 5 numere alese.
Pe un biletul LOTO 5/40 pot fi jucate 1, 2, 3 sau 4 variante simple.
Câmpul 2 corespunzãtor zonei folosite pentru jucarea unei variante simple trebuie sã rãmânã necompletat (nemarcat).
Determinarea unui eventual câstig în cazul jucãrii unei variante simple este, evident, imediatã:
- dacã toate cele 5 numere jucate au iesit la tragere, atunci câstigul este de categoria 1 când cele 5 numere sunt chiar primele 5 numere extrase sau de categoria 2 când cele 5 numere se regãsesc în toate cele 6 extrase;
- dacã la tragere au iesit 4 numere dintre cele 5 jucate, atunci câstigul este de categoria 3.

Variante combinate

Variantele combinate sunt formate din mai mult de 5 numere, adicã din 6, 7, … 40 numere. De fapt, o variantã combinatã este formatã dintr-un numãr de
variante simple care acoperã - ca desfãsurare a numerelor - toate combinatiile posibile dintre numerele jucate. Din acest motiv, variantele combinate reprezintã
modalitatea cea mai sigurã de câstig. Numãrul de variante simple componente ale unei variante combinate este dat de numãrul de combinãri posibile ale numerelor jucate luate câte 5. Matematic, acest numãr este dat de formula
Cn5 (combinãri de n numere luate câte 5), sau unde n este numãrul de numere jucate.
De exemplu, dacã se doreste a se juca o variantã combinatã de 10 numere, atunci aceasta va avea:
variante simple.
Numãrul de variante simple componente ale unei variante combinate este foarte important pentru participanti, deoarece în functie de acest numãr se plãteste
costul variantei combinate jucate. Acest numãr se poate citi din tabelul 1.
Costul unei variante combinate se aflã înmultind numãrul de variante simple componente cu pretul stabilit pentru o variantã simplã.
În figura 3 este prezentat un bilet LOTO 5/40 pe care s-au jucat 4 variante combinate, astfel:
n x (n - 1) x (n - 2) x (n - 3) x (n - 4)
1 x 2 x 3 x 4 x 5
10 x (10 - 1) x (10 - 2) x (10 - 3) x (10 - 4)
1 x 2 x 3 x 4 x 5
= 10 x 9 x 8 x 7 x 6
1 x 2 x 3 x 4 x 5
= 252
- în zona A, o variantã combinatã de 8 numere:
3 5 15 18 21 24 30 31
- în zona B, o variantã combinatã de 7 numere:
2 5 6 24 29 31 40
- în zona C, o variantã combinatã de 8 numere:
3 4 5 18 19 23 24 31
- în zona D, o variantã combinatã de 9 numere:
12 13 15 16 17 18 21 22 33
Pe un bilet LOTO 5/40 pot fi jucate 1, 2, 3 sau 4 variante combinate, în oricare din cele patru zone A, B, C, D.
Determinarea câstigurilor în cazul variantelor combinate nu mai este imediatã ca în cazul variantelor simple, deoarece prin iesirea la tragere a 6, 5 sau 4
numere se câstigã premii corespunzãtoare mai multor categorii, în functie de mãrimea combinatiei jucate.
Indexul de câstiguri pentru variantele combinate LOTO 5/40 este dat în tabelul 2.
Sã vedem cum se foloseste indexul de câstiguri pentru a depista câstigurile cuvenite atunci când jucãm variante combinate.
Presupunem cã cele 6 numere extrase la tragerea LOTO 5/40 sunt:
24 31 3 19 18 5
si cã am jucat variantele combinate prezentate în biletul din figura 3.
Pentru a urmãri mai comod, numerele iesite la tragere le vom încadra în
pãtrate si vom avea:
A: 3 5 15 18 21 24 30 31 5 numere câstigãtoare
B: 2 5 6 24 29 31 40 3 numere câstigãtoare
C: 3 4 5 18 19 23 24 31 6 numere câstigãtoare
D: 12 13 15 16 17 18 21 22 33 1 numãr câstigãtor
În zona A, unde am jucat o variantã combinatã de 8 numere, avem 5 numere iesite la tragere; se observã cã unul din numerele iesite la tragere este 5, care este
pe pozitia a 6-a; prin urmare, conform indexului de câstiguri din tabelul 2, obtinem din linia corespunzãtoare a 8 numere jucate:
1 câstig categoria 2 si 15 câstiguri categoria 3.
În zona C, unde am jucat o variantã combinatã tot de 8 numere, avem toate cele 6 numere iesite la tragere. Conform indexului de câstiguri, linia corespunzãtoare a 8 numere jucate, am obtinut:
1 câstig categoria 1, 5 câstiguri categoria 2 si 30 câstiguri categoria 3.
În zonele B si D, unde am jucat variante combinate de 7, respectiv 9 numere, au iesit la tragere mai putin de 4 numere; prin urmare, aici nu avem nici un câstig.

Sisteme reduse

Este evident cã cea mai sigurã metodã de a câstiga este aceea de a juca variante combinate de cât mai multe numere. Numai cã aceastã metodã are dezavantajul cã este costisitoare; cu cât numãrul de numere jucate într-o variantã combinatã este mai mare, cu atât - concomitent cu cresterea sanselor de câstig - pretul este mai mare.
Din acest motiv, în sistemele LOTO se folosesc desfãsurãri reduse ale variantelor combinate. Acestea oferã participantilor posibilitatea de a juca un
numãr mare de numere într-o desfãsurare redusã, cu o reducere - bineînteles - si a sanselor de câstig.
La jocul LOTO 5/40 sunt trei posibilitãti de a juca desfãsurãri reduse:
- scheme reduse predefinite;
- variante combinate compuse;
- combinatii CAP DE POD.

Scheme reduse predefinite

Schemele reduse reprezintã desfãsurãri reduse ale unor variante
combinate; reducerea este astfel fãcutã încât atunci când la tragere ies 6, 5 sau 4
din numerele jucate în schemã, probabilitatea de a câstiga este foarte mare sau
chiar sigurã.
Pentru a întelege mai bine ce sunt schemele reduse si care este relatia lor cu
combinatia completã de acelasi numãr de numere jucate, vom prezenta un
exemplu.
Sã presupunem cã jucãm 7 numere. Pentru simplitatea expunerii si usurinta
întelegerii, cele 7 numere le considerãm:
1 2 3 4 5 6 7
Pentru a avea sanse mari de câstig, ar trebui sã jucãm o variantã combinatã,
deci - conform formulei de mai înainte - am juca:
variante simple.
16
7 x 6 x 5 x 4 x 3 =
1 x 2 x 3 x 4 x 5
21
Dacã însã dorim sã jucãm o desfãsurare cu mai putine variante, care sã ne
asigure totusi sanse de câstig, folosim numai o parte din variantele desfãsurãrii,
anume numai 9 variante, care sunt evidentiate prin încadrare în dreptunghiuri
hasurate.
Aceste 9 variante reprezintã o schemã redusã pentru 7 numere jucate (este
chiar schema cu codul 15, prezentatã în aceastã brosurã).
Trebuie specificat cã alegerea celor 9 variante care compun schema redusã
de mai sus nu este întâmplãtoare; ea se face conform unor metode matematice,
care asigurã pentru reducerea respectivã ((21 - 9) / 21 = 57,14 %) sansele cele mai
mari de câstig.
17
Consultând indexul de câstiguri al schemei cod 15 constatãm cã:
* pentru 6 numere din schemã iesite la tragere se obtin:
1 câstig categoria 1, si
2 câstiguri categoria 2 si
6 câstiguri categoria 3
sau
1 câstig categoria 1, si
1 câstig categoria 2 si
7 câstiguri categoria 3
sau
3 câstiguri categoria 2 si
6 câstiguri categoria 3
sau
2 câstiguri categoria 2 si
7 câstiguri categoria 3;
* pentru 5 numere din schemã iesite la tragere se obtin:
1 câstig categoria 1 si
4 câstiguri categoria 3
sau
1 câstig categoria 1 si
2 câstiguri categoria 3
sau
1 câstig categoria 2 si
4 câstiguri categoria 3
sau
1 câstig categoria 2 si
2 câstiguri categoria 3
sau
5 câstiguri categoria 3;
18
* pentru 4 numere din schemã iesite la tragere se obtin:
3 câstiguri categoria 3
sau
1 câstig categoria 3.
Un lucru trebuie sã fie foarte clar atunci când se joacã scheme reduse: existenta a 6 sau a 5 numere câstigãtoare nu asigurã întotdeauna un câstig de categoria 1. Acest câstig poate sã aparã, atunci când “s-a cãzut pe cheie” cum spun jucãtorii LOTO, dar poate sã nu aparã. Oricum, în acest al doilea caz, existã unul sau mai multe câstiguri de categorii inferioare. Deci, atractia pe care schemele reduse o exercitã asupra participantilor constã în oferirea posibilitãtii de a juca mai multe numere, cu sanse mari de câstig si costuri de participare mai mici.
Atunci când schemele reduse sunt deja memorate în terminalul cu care se valideazã si înregistreazã biletele, vom spune cã este vorba de scheme reduse predefinite. Acestea oferã posibilitatea de a fi jucate într-o manierã extrem de simplã, participantii trebuind sã marcheze doar numerele alese si codul schemei reduse predefinite.
Jocul LOTO 5/40 dispune de un numãr de 16 scheme reduse predefinite. Fiecare schemã redusã predefinitã are un cod format din 2 cifre, acesta reprezentând elementul de identificare, cu ajutorul cãruia participantii joacã schema respectivã.
Pentru a calcula usor pretul unei scheme reduse, se va înmulti numãrul de variante simple ale schemei reduse citit din coloana 3 a tabelului 5, cu pretul stabilit pentru o variantã simplã.
Sã vedem acum modalitatea de joc a schemelor reduse predefinite ale jocului LOTO 5/40. Ea este foarte simplã: dupã ce participantul a ales schema redusã pe care vrea sã o joace, consultând tabelul 5 si - eventual - indexul de câstiguri al acestei scheme, va marca numerele alese în câmpul 1 al biletului (orice zonã) si codul schemei în câmpul 2 al aceleiasi zone. Codul schemei reduse se marcheazã astfel: prima cifrã se marcheazã în prima coloanã a câmpului 2, cea de a doua cifrã se marcheazã în coloana a doua a câmpului 2.
În ceea ce priveste jucarea altor scheme reduse decât cele predefinite, participantii vor trebui sã facã acest lucru prin marcarea de bilete pentru întreaga desfãsurare a schemei reduse respective, adicã sã joace schema sub formã de variante simple.
Desfãsurãrile schemelor reduse predefinite LOTO 5/40, însotite de indexurile de câstiguri, sunt prezentate la sfârsitul acestei brosuri. Desfãsurãrile schemelor reduse sunt fãcute sub formã de tabele pozitionaleîn care fiecare linie reprezintã o variantã a schemei. Numerele pentru care sunt fãcute desfãsurãrile sunt cuprinse între 1 si numãrul de numere ale schemei. Prin urmare, desfãsurarea realã, conform numerelor jucate, trebuie fãcutã de participant, atunci când acesta vrea sã o vadã si sã-si determine exact eventualele câstiguri. Acest lucru se face foarte simplu, înlocuind numãrul 1 cu primul numãr jucat, numãrul 2 cu al doilea numãr jucat, s.a.m.d.
Indexurile de câstiguri prezintã - în general - posibilitãti alternative de câstiguri. De exemplu, asa cum s-a vãzut mai înainte, schema cod 15 oferã 4 posibilitãti pentru 6 numere iesite câstigãtoare, 5 posibilitãti pentru 5 numere iesite câstigãtoare si alte 2 posibilitãti pentru 4 numere iesite câstigãtoare.
Determinarea exactã a câstigurilor unei scheme reduse este fãcutã automat de sistemul central de calcul, în momentul efectuãrii operatiunii de triere. Trebuie specificat faptul cã determinarea câstigurilor este fãcutã nu conform indexurilor de câstiguri prezentate în aceastã brosurã, ci conform desfãsurãrii efective a schemei reduse, adicã a desfãsurãrii în care numerele fictive 1, 2, … au fost înlocuite prin numerele efective jucate de participanti. Sigur, numãrul de câstiguri calculat de sistemul central va coincide cu cel indicat în una din liniile indexului schemei reduse.
Dacã participantii vor sã determine ei însisi câstigurile unei scheme reduse, atunci trebuie sã facã acelasi lucru pe care-l face calculatorul: sã realizeze desfãsurarea schemei conform numerelor jucate si, apoi, sã marcheze (încercuiascã) pe cele care au iesit câstigãtoare la tragere. În plus, pentru 5 numere câstigãtoare într-o variantã, trebuie tinut cont si de pozitiile numerelor în extragere, pentru a stabili dacã este vorba de câstiguri de categoria 1 sau de categoria 2.

Metodã de determinare manualã a câstigurilor unei scheme reduse

Realizarea desfãsurãrii integrale a unei scheme reduse în vederea determinãrii câstigurilor este o operatie laborioasã si mare consumatoare de timp, mai ales în cazul schemelor cu numãr mare de variante. O modalitate foarte simplã de determinare a câstigurilor unei scheme reduse, fãrã realizarea întregii desfãsurãri, constã în folosirea unui cartonas cuprinzând o linie de tabel pozitional al desfãsurãrii, pe care sunt notate pozitiile numerelor din schemã iesite la tragere; glisând acest cartonas de la prima variantã a desfãsurãrii schemei pânã la ultima variantã si notând de fiecare datã categoria de câstig pentru fiecare variantã, se obtin în final toate câstigurile realizate de schema respectivã.
Notarea categoriei de câstiguri constã, de fapt, în notarea a douã numere. Primul dintre ele este numãrul de coincidente dintre cãsutele completate ale cartonasului si x-urile din fiecare variantã a schemei. Cel de al doilea numãr, care este necesar numai pentru a se face distinctie între câstigurile de categoriile 1 si 2, este cea mai mare pozitie (numãr) din cartonas, dintre cele care au coincis cu x-urile din variantã. Prin urmare, acest al doilea numãr este necesar numai atunci când numãrul de coincidente este 5 - adicã atunci când a apãrut un câstig de categoria 1 sau de categoria 2.

Vom recapitula acum regulile de completare a variantelor combinate compuse:
- variantele combinate compuse sunt de douã tipuri:
* cu douã componente, care pot fi jucate în zonele A si
B sau în zonele C si D;
* cu trei componente, care pot fi jucate numai în zonele
A, B si C.
- numerele marcate în cele douã sau trei zone ale biletului nu trebuie sã se repete;
- suma numerelor marcate în câmpul 2 al biletului, pentru cele douã sau trei variante componente, trebuie sã fie 5;
- numãrul de variante simple ale variantei combinate compuse se obtine prin înmultirea numerelor de variante simple ale celor douã sau trei componente.
Din cele expuse mai sus rezultã cã pe un bilet LOTO 5/40 pot fi jucate:
- o variantã combinatã compusã în zonele A si B (A X B)
sau
- o variantã combinatã compusã în zonele C si D (C x D)
sau
- douã variante combinate compuse în zonele A, B (A x B) si C, D (C x D)
sau
- o variantã combinatã compusã în zonele A, B si C (A x B x C).
În ceea ce priveste indexurile de participare si indexurile de câstiguri pentru variantele combinate compuse, acestea sunt oarecum diferite de cele cu care participantii sunt obisnuiti la celelalte tipuri de variante (la variantele combinate, de exemplu). Acest lucru se explicã prin caracterul deosebit al variantelor combinate compuse, unde numãrul de variante ale desfãsurãrii se obtine prin înmultirea celor douã sau trei valori care reprezintã numerele de variante componente ce se formeazã în fiecare zonã.
Din acest motiv, indexul de participare, constituit pentru toate combinatiile de numere, ocupã un spatiu tipografic foarte mare, nejustificat de altfel, deoarece
pretul pentru o variantã combinatã compusã se obtine usor prin douã sau trei înmultiri. Pentru a calcula usor si rapid pretul unei variante combinate compuse, în
aceastã borsurã sunt puse la dispozitie elementele esentiale care concurã la determinarea acestui pret, anume numerele de variante de câte 1, 2, 3 si 4 numere.
În tabelul 10 sunt prezentate aceste numere, care reprezintã combinãrile din numãrul de numere jucate luate câte 1, 2, 3 si 4. Determinarea numãrului de variante simple ale unei variante combinate compuse se face de cãtre participanti prin înmultirea a douã sau a trei numere citite din acest tabel.
Dupã aflarea numãrului de variante simple ale unei variante combinate compuse, pretul care trebuie plãtit este calculat prin înmultirea acestui numãr cu pretul unei variante simple.